TN Datakonsult AB

Tjänster

Vad vi gör

Systemarkitektur

Vi på TN Data har en hög specialistkompetens för ett flertal teknikplattformar och metodområden inom systemarkitektur. Arbetet innebär att vi utför utredningar, förstudier och tekniska granskningar för att slutligen definiera hur systemdelar kan arbeta tillsammans. Vi presenterar sedan detta i en överskådlig beskrivning om hur de ska konstrueras för att vara mest kostnadseffektiva för slutkunden. Läs mer om vår kompetens.


Systemutveckling

Inom området systemutveckling har TN Data erfarna utvecklare som har fungerat som utvecklingsledare i utvecklingsprojekt av varierande storlek. Våra utvecklare tar gärna en central plats i projektets kärna och bistår med planering, design och utförande. Vi skriver en strukturerad kravspecifikation på systemet, genomför systemering, testar och driftsätter. Vi jobbar tillsammans med er för att skapa ett väl fungerande IT-system med avseende på systemets användning, vidareutveckling och förvaltning.


Mentorskap

Bidrar till framgång

Mentorskap går ut på att vi stödjer er genom hela eller delar av er utvecklingsprocess - från utveckling till teknisk expertishjälp. Vi har ett högt tekniskt kunnade och lång erfarenhet av rådgivande arbete och vi hjälper er att utvecklas i era Web/Perl/.NET-projekt. TN Datas Mentorskap är unikt för varje specifik situation där vi stödjer er att utvecklas och nå framgång. Vi arbetar efter en egenutvecklad metod i nära samarbete med dig och ditt företag.


Exempel på mentorsuppdrag:


  • Rådgivning vid utformning av er projekt
  • Bollplank till era systemutvecklare
  • Teknisk rådgivare till era arkitekter

Vill ni veta mer? Kontakta oss på +46-708-16 68 56 eller info@tn-data.se.


| Hem | Om Oss | Kompetens | Tjänster | Produkter | Partners | Referenser | Kontakta Oss |


In English | Copyright © 2009 Tore Nestenius Datakonsult AB, Törnsångaregatan 20, 254 50 Helsingborg